U kunt bij ons terecht voor de volgende behandelingen

Onze behandelingen

KUNSTGEBIT

Voor een volledig kunstgebit (boven en onder) zijn minimaal 5 afspraken nodig.

1ste afspraak: dit is de intake en duurt ongeveer 30 minuten. In deze afspraak wordt er naar uw personalia en verzekeringgegevens gevraagd en een plan opgezet. (neemt u a.u.b. uw verzekeringspas en identiteitskaart en/of paspoort meer!!) Tevens wordt dan een eerste afdruk van uw kaak genomen.

2de afspraak: deze duurt ongeveer 20 minuten waarin nog een afdruk van uw kaak wordt genomen met een persoonlijk voor uw kaakvorm gemaakte lepel. Dit is t.b.v. een betere pasvorm van het kunstgebit.

3de afspraak: deze duurt ongeveer 30 minuten waarin wordt ‘hoe u dichtbijt’ vastgelegd en met u de kleur en vorm van de tanden uitgezocht.

4de afspraak: deze duurt ongeveer 20 minuten waarin wordt gekeken of de kiezen goed op elkaar komen en of de stand en de uitgekozen kleur van de tanden naar wens zijn.

5de afspraak: deze duurt ongeveer 15 minuten en wordt het kunstgebit bij u geplaatst en gaat u ermee naar huis. 2 weken later krijgt u een nacontrole en kunt u aangeven of alles nog naar wens is.

GEDEELTELIJK KUNSTGEBIT

Een gedeeltelijk kunstgebit is een kunstgebit ter vervanging van een of meerdere tanden en/of kiezen waarvan de basis van kunsthars is.

Voor het vervaardigen van een gedeeltelijk kunstgebit zijn een aantal afspraken nodig. Het aantal is afhankelijk van het aantal tanden en/of kiezen er aangevuld dienen te worden. Dit wordt besproken tijdens de intake. Neemt u voor deze afspraak uw indentiteitsbewijs en verzekeringspas mee.

FRAME KUNSTGEBIT

Dit een gedeeltelijk kunstgebit waarvan de basis van metaal is en met haakjes om de tanden en/of kiezen het gebit op zijn plaats houd. Het comfort van deze tand/kies vervanging is groter dan een kunstgebit waarvan de basis van kunsthars is.

IMMEDIAAT KUNSTGEBIT

Dit is een kunstgebit die, zoals het woord zegt ‘immediate’ (direct,meteen) wordt geplaatst als de tanden en kiezen worden getrokken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de tandarts en/of kaakchirurg.

IMPLANTAAT GEDRAGEN KUNSTGEBIT

Dit is een kunstgebit die wordt ondersteund door ‘kunstwortels’ oftewel implantaten om het kunstgebit vaster in de mond te laten zitten. Om dit kunstgebit te vervaardigen wordt er samengewerkt met een tandarts-implantoloog of een kaakchirurg. Deze plaatsen de implantaten (holle schroefjes) waarna een periode van vastgroeien van de implantaten in het kaakbot nodig is. Dit duurt meest 3 maanden waarna de tandprotheticus het kunstgebit met het klik-systeem gaat maken.

ANTI KNARSPLAAT/BITJE

Mensen die tandenknarsen en hun tanden beschadigen of in het ergste geval hun tanden ‘opeten’ kunnen een harde knarslaat laten aanmeten om zo hun eigen tanden en kiezen te beschermen. Dit plaatje wordt hoofdzakelijk ’s nachts gedragen.

ANTI SNURKPLAAT/BITJE

Het woord zegt het al; dit is een voorziening die ervoor zorgt dat het snurken wordt beperkt.

Ben ik ervoor verzekerd?

Als u besluit om een kunstgebit te nemen dan zal de zorgverzekeraar, mits het ‘gewone’ kunstgebit 5 jaar of ouder is, en het implantaat gedragen kunstgebit 8 jaar of ouder, voor 75% vergoeden. Verder moet u rekening houden met uw ‘eigen risico’ (€ 385,00).

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering. Deze kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.

Zorgverzekeraars