Wat moet u doen wanneer u niet tevreden bent?

Heeft u recht op garantie?

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft u twee maanden garantie op pasvorm (hierna kan door mond veranderingen de pasvorm verminderen de zorgverzekeraar vergoed dan weer de aanpassing)  en 1 jaar voor duurzaamheid.

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de zorgverzekeraar.Tandprothetici zijn goed op de hoogte van het vergoedingssysteem en kunnen zelfstandig hun declaraties afhandelen. De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een tandprotheticus.

Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachtenregelement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt door uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering. Deze kunnen aan de hand van uw pakket zien waar u voor verzekerd bent en hoeveel u terug krijgt.

Tarieven

Wij hanteren prijzen die conform zijn aan de tarieven die zijn vastgesteld door de overheid.

Reparaties

Eventuele reparaties zijn bij ons dezelfde dag nog klaar.

Zorgverzekeraars